بازدید مدیریت محترم پروژه و مدیریت محترم کنترل کیفیت شرکت زرکام

در تاریخ سه شنبه مورخ ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۱ مدیریت محترم پروژه جناب آقای مهندس پیروز و مدیر محترم QC شرکت زرکام جناب آقای مهندس جعفری از مراحل پیشرفت ساخت سازه های فلزی پروژه بیکری ۲ و پایپرک ها از کارخانه پای بندسازه بازدید داشتند.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت ساختمانی و صنایع فلزی پای بند سازه می‌باشد.

.